مقدمه :

 در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسریع بخشیدن به روند تحصیل و رفع برخی از مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، تسهیلات زیر به دانشجویان واجد شرایط اختصاص وطبق ضوابط مربوط به آنان ارائه میگردد.

الف ) تسهیلات دانشجویی عبارتند از:

1.      تائید مدارک تحصیلی

2.      انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی

3.      انجام امورگذرنامه ای ( تمدید و تجدید گذرنامه بصورت رایگان )

4.      صدور مجوز خروج دانشجویی

5.      تائید اسناد پزشکی دانشجویان بورسیه ( بیمه درمانی )

6.      صدور معرفی نامه دانش آموختگان به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت حمل بار شخصی آنان

7.      صدور معرفی نامه توسط نمایندگی به مبادی ورودی جمهوری اسلامی ایران ( اعم از زمینی، دریایی و هوایی ) جهت استفاده از تسهیلات گمرکی

ب) شرایط بهره مندی از تسهیلات دانشجویی :

1.      داشتن گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران

2.      خروج قانونی از کشور

3.      تحصیل حضوری در دانشگاه معتبر - حداقل در مقطع کارشناسی - بصورت تمام وقت در زمان متعارف مقطع تحصیلی بر حسب مقررات

4.      دارا بودن اقامت معتبر تحصیلی

5.      رعایت مقررات نظام وظیفه ( داشتن کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا معافیت تحصیلی )

6.      ضرورت پیشرفت تحصیلی دانشجو با ارائه گواهی ثبت نام دانشگاه و ریز نمرات

ج) ضوابط و نحوه ارائه تسهیلات :

1.      تشکیل پرونده دانشجویی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل

2.      تائید مدارک تحصیلی با مهر صحت صدور و تعلق، که شامل گواهی ثبت نام دانشگاه، ریزنمرات دانشگاهی، اقامت تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل و تصویر گذرنامه میباشد.

3.      استفاره از تسهیلات مهر خروج دانشجویی در زمان تعطیلات دانشگاهی دو بار در سال و حداکثر برای مدت سه ماه امکانپذیر می باشد. فاصله زمانی بین درج دو مهر خروج نبایستی از سه ماه کمتر باشد. در موارد خاص با تشخیص وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، مهر خروج در زمان غیر از تعطیل دانشگاهی نیز صادر می گردد.

4.      دانشجویانی که بصورت غیر مجاز از کشور خارج شده اند، بشرط داشتن گذرنامه معتبر ایرانی و صدور مجوز مراجع ذیصلاح از تسهیلات این دستور العمل بهره مند می گردند.

5.      دانشجویان مشمول پس از تشکیل پرونده در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارسال مدارک لازم می توانند جهت اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند.

6.      مدارک مذکور بایستی به تائیدنمایندگیهای جمهور اسلامی ایران در محل تحصیل رسیده و در مورد دانشجویان شاغل به تحصیل درآمریکا مضافا" بایستی دارای مهر برجسته دانشگاه محل تحصیل باشد.

7.      برای استفاده از تسهیلات دانشجویی ارائه گواهی ثبت نام سال اول دانشگاه کافی است و نیاز به ارائه ریز نمرات سال اول نمی باشد.

8.      اعتبار دانشگاههای خارجی توسط  وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع رشته تحصیلی قبلا" اعلام گردیده است.

9.      دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های غیر پزشکی در دانشگاههای غیر معتبر نیز می توانند از تسهیلات دانشجویی بهره مند گردند، بشرط اینکه دارای معافیت دائم باشند، لیکن این امر قهرا" به منزله ارزشیابی مدارک تحصیلی و دانشگاهی آنان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نخواهد شد.

10.  دانشجویان رشته های غیرپزشکی که دارای اقامت دائم بوده و از لحاظ نظام وظیفه (داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم) منعی نداشته باشند، می توانند از تسهیلات دانشجویی بهره مند گردند.

11.  دانشجویان رشته های پزشکی که دارای اقامت دائم بوده و از لحاظ نظام وظیفه ( داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ) منعی نداشته باشند، پس از هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

12.  کلیه دانشجویان مشمول( رشته های پزشکی و غیرپزشکی ) که اقامت دائم دارند، جهت بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بایستی با ارائه مدارک لازم به اداره کل بورس و  اموردانشجویان خارج از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و اداره کل بورسها ، دانشجویان و دانش آموختگان خارج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به سپردن تعهد لازم نمایند.

13.  دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های فوق دکتری،تخصص و فوق تخصص در رشته های پزشکی و با تائید مراتب اشتغال به تحصیل آنان توسط دفاتر سرپرستی دانشجویان و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در محل تحصیل و با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از تسهیلات دانشجویی استفاده نمایند.

14.  مدت اعطای تسهیلات دانشجویی به دانشجویان برحسب نوع سیستم آموزشی کشور محل تحصیل برای رشته های پزشکی حداکثر یک و نیم برابر زمان متعارف خواهد بود.

15.  مدت اعطای تسهیلات دانشجویی به دانشجویان برحسب نوع سیستم آموزشی کشور محل تحصیل برای رشته های غیرپزشکی حداکثر یک و نیم برابر زمان متعارف برای مشمولین و تا دو برابر برای غیر مشمولین خواهد بود.

16.  همسر و فرزندان دانشجویان در صورت دارا بودن کلیه شرایط و تطبیق وضعیت دانشجو با مقررات، از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند می گردند.

17.  دانشجویان متقاضی بهره مندی از تسهیلات این دستورالعمل در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر قبلی باید در مقطع بالاتر به تحصیل اشتغال داشته باشند.

د) موجبات محرومیت از تسهیلات دانشجویی

1.      توقف بیش از یکسال در ایران در زمان اشتغال به تحصیل

2.      سفر دانشجو و همراهان به کشور غیرمحل تحصیل با استفاده از مجوز خروج دانشجویی

3.      وقفه بیش از یک سال برای مشمولین و بیش از دو سال برای غیر مشمولین در بین دو مقطع تحصیلی در خارج از کشور

4.      انجام امور خلاف، تقلب، جعل و مخدوش نمودن مدارک تحصیلی، گذرنامه و سایر موارد مشابه

5.      ارتکاب اعمال مغایر با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران

6.      هواداری و یا سابقه عضویت در گروهکهای محارب و معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران

بدیهی است موارد 3، 4، 5 و 6 با تشخیص وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

گردش کار در اداره امور دانشجوئی و بورسها

الف) قسمت تائید مدارک تحصیلی و پیگیریها :

1.      استعلام صحت و سقم مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور .

2.      صدور گواهی دریافت مدرک و ارائه به دانش آموختگان تا وصول اصل مدارک تحصیلی تائید شده از سوی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

3.      مکاتبات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تائید مدارک دانش آموزان و دانش آموختگان ایرانی در خارج از کشور در تمام مقاطع تحصیلی از ابتدائی تا عالی .

4.      پاسخگویی به مراجعین و دانش آموختگان جهت پیگیری مدارک تحصیلی آنان.

5.      پیگیری امور مربوط به تحصیل ایرانیان مقیم خارج از کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده برون مرزی زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه پیام نور

6.      پیگیری امور مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی با نمایندگیها جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور .

7.      پیگیری امور مربوط به تفاهمنامه فرهنگی، کنسولی وفن آوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور هند .

ب ) قسمت بورسها و همکاریهای بین المللی :

1.      تهیه و ارسال یادداشت به نمایندگیهای خارجی مقیم تهران به منظور صدور روادید جهت بورسهای بلند مدت معرفی شده از سوی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الحاق خانواده آنان .

2.      تهیه و ارسال یادداشت به نمایندگیهای خارجی مقیم تهران به منظور صدور روادید جهت بورسیه های کوتاه مدت و دوره های تکمیلی معرفی شده از سوی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

3.      مکاتبه و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر بهره مندی کارکنان دولت از بورسهای بازآموزی و فرصتهای مطالعاتی اعطائی دیگر دول به جمهوری اسلامی ایران.

4.      صدور یادداشت و معرفی واجدین شرایط به سفارت مقیم کشور اعطاء کننده بورس .

5.      مکاتبه درخصوص بورسهای تحقیقاتی و ترددی و صدور یادداشت جهت بورسیه های معرفی شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های دولتی .

6.      دریافت یادداشت اعلام پذیرش دانشجو از سوی سایر کشورها بهمراه مکاتبات واصله از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور و انعکاس آنها به مراجع ذیربط داخل کشور.

7.      دریافت یادداشت ازنمایندگیهای خارجی مقیم تهران در خصوص بورسها و انعکاس آنها به وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی وزارت متبوع و سایر دستگاه های دولتی بر حسب موضوع.

8.      دریافت رونوشت ها و مکاتبات مربوط به میزان مقرری تحصیلی، مرخصی تحصیلی، تغییر دانشگاه محل تحصیل، موافقت باسفر استادراهنمای دانشجوی بورسیه، گزارش پیشرفت تحصیلی، تمدید مدت ادامه تحصیل افراد معرفی شده از سوی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

9.      یادداشتها و مکاتبات مربوط به کلیه سفرهای هیاتهای علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مسئولین ذیربط به خارج از کشور و بالعکس و صدور روادید مربوطه توسط اداره گذرنامه و روادید وزارت متبوع و برگزاری همایشهای تخصصی، کلیه امور مربوط توسظ اداره گذرنامه و روادیدوزارت متبوع و برگزاری همایشهای تخصصی، کلیه امور مربوط به سرپرستی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی و امور مربوط به دفتر همکاریهای علمی بین المللی.

10.  یادداشتها ومکاتبات مربوط به موافقتنامه های علمی وفرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و تبادل استاد ودانشجو  از جمله طرحهای اکو، کویکا (کره جنوبی)، مونبوشو، جایکا( ژاپن) کلمبو ( هند )، برنامه کمکهای فنی پاکستان، برنامه همکاریهای فنی مالزی و ... .

ج) قسمت آمار و گزارشها و ارزیابی دانشگاه ها:

1.      یادداشتها و مکاتبات مربوط به ارزیابی دانشگاه های خارج از کشور و انعکاس تصمیمات کمیته های تخصصی - کاری وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

2.      دریافت و ارسال نشریات، خبرنامه، کتب راهنما، بولتن و بروشورهای دانشگاههای داخل و خارج جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی.

3.      دریافت وارسال نشریات، خبرنامه هاو کتب راهنما، بولتن وبروشورهای دانشگاههای داخل و خارج باهدف ارتباطات علمی وهمکاریهای بین المللی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی.

4.      مکاتبات مربوط به جمع آوری آمار سالانه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در حوزه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور.

5.      مکاتبات مربوط به جمع آوری آمار سالانه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

6.      مکابتات مربوط به جمع آوری آمار سالانه طلاب غیرایرانی شاغل به تحصیل در مرکز جهانی علوم اسلامی - قم .

7.      مطالعه و بررسی اطلاعات و گزارشهای تهیه شده درنمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور .

8.      تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی از مسائل فرهنگی و علمی جهت استحضار مقامات وزارت متبوع و ارسال به مراجع ذیربط داخل کشور.

ه ) قسمت تسهیلات دانشجویی و وضعیت تحصیلی

 

1.      مکاتبات تشکیل پرونده دانشجویی مورد درخواست نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران از وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2.      مکاتبات مربوط به ارائه تسهیلات غیر ارزی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

3.      مکاتبات مربوط به ارائه تسهیلات ارزی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

4.      استعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان ایرانی از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران

5.      پاسخ آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان ایرانی واصله از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و انعکاس آن به ارگانهای ذیربط داخل کشور

6.      انعکاس مشکلات دانشجویان و مکاتبات دفاتر نمایندگی ولی فقیه و انتقال دانشجویان ایرانی جهت ادامه تحصیل در داخل کشور و اخراجیهای سیاسی

7.      کلیه اقدامات مربوط به وزارت آموزش و پرورش از جمله مکاتبات ساختار نظام آموزشی قبل از دانشگاه، بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان و هماهنگیهای لازم با نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، پاسخگویی به یادداشت های واصله از نمایندگیهای خارجی مقیم تهران و رسیدگی به امور مدارک تحصیلی دانش آموزان و هماهنگیهای لازم با اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور.

و ) قسمت دانشجویان و طلاب خارجی

1.      دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین :

1-1 مکاتبات مربوط به تقاضای ادامه تحصیل، تغییر رشته تحصیلی، مکاتبات مربوط به دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت علمی اتباع خارجی،  اعلام انصراف آنها و ارسال نامه های دانشگاه فوق الذکر به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

2-1 درخواست صدور روادید تحصیلی اتباع خارجی پذیرفته شده از اداره گذرنامه و روادید وزارت متبوع و مکاتبات مربوط به دبیرخانه شورای هماهنگی پذیرش دانشجویان خارجی.

3-1 دریافت موافقت با تحصیل اتباع خارجی از دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره ) تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .

4-1 دریافت موافقت با تحصیل اتباع خارجی از دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

5-1 دریافت  نامه ها و  انجام مکاتبات مربوط به ثبت نامه، نواقص یا تائید مدارک تحصیلی و تمدید پروانه اقامت و.... اتباع خارجی شاغل به تحصیل در جمهوری اسلامی ایران.

2.    مرکز جهانی علوم اسلامی - قم :

1-2 درخواست صدور روادید تحصیلی و تمدید اقامت طلاب خارجی پذیرفته شده از اداره گذرنامه و روادید وزارت متبوع

2-2 دریافت نامه ها و انجام مکاتبات مربوط به سفر هیات بررسی صلاحیتها و اعلام انصراف ها .

3-2 انجام مکاتبات مربوط به شرایط پذیرش و چگونگی تحصیل در مرکز جهانی علوم اسلامی و درخواستهای واصله از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

 

 

www.Topiranian.com