iranian news اخبار ايرانيان : نقش تکنولوژی در آموزش نوشته شده توسط یکی از ایرانیان مقیم اوکراین

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ - نقش تکنولوژی در آموزش نوشته شده توسط یکی از ایرانیان مقیم اوکراین

نقش تکنولوژی در آموزش

امروزه پیشرفتهای تکنولوژیکی وروشهای نوین تولید،نظامهای اقتصادی جهان را متحول کرده است وروابط بین آنهاراتغییر داده است.بنابراین اندیشمندان نقش آموزش رادر فرایند توسعه امر مهمی تلقی می کنند.شواهدودلایل گوناگون اثرات مثبت آموزش در کاهش فقروتحقق توسعه ی اقتصادی واجتماعی انکار ناپذیراست درحقیقت آموزش نقش ویژه ای در تحکیم وحدت ملی وتقویت همبستگی اجتماعی داردو زمینه سازانطباق بیشتر جامعه با تغییرات تکنولوژیکی میباشد.
در شرایط کنونی برهمگان واضح ومبرهن است که آموزش پایه(خواندن ونوشتن وحساب کردن)برای فرزندان عصر رایانه دیگر کفایت نمی کندو نقش تکنولوژی آموزشی در پرورش یادگیری فرزندان ایران زمین جهت توانایی بیشترو به کارگیری مهارتهایشان بسیار حائز اهمیت است.تغذیه صحیح اینده سازان جهان با علوم وفنون پیشرفته زمان در دستور کارتعلیم وتربیتی کشورهای توسعه یافته میباشد.
یکی از روش های بارور کردن تفکرات دانش آموزی تشکیل کانون های آموزشی کار با رایانه واستفاده از انواع سی دی هاوبرنامه های رآیانه ای آموزشی می باشدکه باتوجه به هزینه های سرسام آور تدریس خصوصی وبهره وری بیشتر از زمان برای قشر کم درآمد جامعه مقرون به صرفه است.
در واقع هر وسیله ی تکنولوژیکی که سبب درک وتفسیر دانش آموزان گرددباعث ارتقاء سطح آموزشی آنان نیز میگردد.این تلاش جدید در تدوین نوعی خاص از برنامه های آموزشی است که نه تنها نخبگان را بلکه تمامی افراد مستعدرا شامل میشود وآنان را به اشخاصی متفکرو شایسته مبدل می سازد .مزایای سریع دستیابی به اینگونه مراکز آموزشی استاندارد و ارائه خدمات به دانش آموزان به خصوص درزمینه های فنی مهارتی از جمله خطاطی،طراحی وغیره ....موجب رشدو شکوفایی استعدادهای آنان میگردد و این امر نوید پیدایش نسلی با درجه ی هوشی وذکاوتی قابل ملاحظه ای را می دهدکه جامعه آتی را با راهکارهای سازنده جهت رفاه وسعادت اجتماعی رهنمون می باشند.

دوستدار ایران در اوکراین
بیستم شهریور ماه 1385


اخبار مرتبط با این خبر:

خیر خواهی از یکی از دانشجویان ایرانی مقیم اوکراین(در تاریخ سه شنبه، ۲۸ شهریورماه ۱۳۸۵)

اطلاعیه برگزاری مراسم نیمه شعبان در اوکراین(در تاریخ جمعه، ۱۷ شهریورماه ۱۳۸۵)

مصاحبه انجمن دوستداران ایران در اوکراین با قهرمان پرتاب وزنه ابران که هم اکنون در اوکراین بسر می برد/(در تاریخ جمعه، ۳ شهریورماه ۱۳۸۵)

مصاحبه نماینده انجمن دوستداران ایران در اسپانیا با بزرگترین تاجر ایرانی مقیم این کشور(در تاریخ چهارشنبه، ۱ شهریورماه ۱۳۸۵)

برگزاری مراسم بعثت پیامبر گرامی اسلام در اوکراین(در تاریخ جمعه، ۲۷ مردادماه ۱۳۸۵)

ثبت نظرات شما

 

 

 

اخبار تاپ ایرانیان در سایت شما | دریافت خبرنامه تاپ ایرانیان  |  اخبار تاپ ایرانیان در یاهو مسنجر |  تماس با ما

The Association of Iranophile Tehran -IRAN Tel: +98 (21) 8898 6593 - 8897 6594, Fax: +98 (21) 8897 5734 E-Mail: info@Topiranian.com